Werkgoep  Communicatie

Algemeen

 

We hebben deze werkgroep  'communicatie' genoemd, omdat we vinden dat de onderdelen die hieronder vallen met communicatie te maken hebben.

Communicatie betekent in contact komen met elkaar, met elkaar overleggen, brainstormen, plannen, organiseren, doen, bekritiseren, praten. Deze werkgroepen willen dat de leden reageren, in 'gesprek' komen met elkaar op allerlei manieren. De manieren die we in onze vereniging toepassen, ziet u bovenaan in beeld gebracht. 

De wereld wordt steeds digitaler, je kunt er praktisch niet meer buiten blijven. Veel mensen willen bereikbaar zijn en delen de ander mee waar men is, wat men doet en laat er beelden over zien. Je bent buiten wellicht altijd in beeld door de vele camera's die aan gebouwen hangen of door mensen die iets fotograferen of filmen, ook zonder dat je het zelf in de gaten hebt.

Ook Engelbrecht van Nassau gaat daar in mee. Het is nu eenmaal makkelijker, sneller en minder kostbaar om via het e-mail-verkeer mededelingen te doen i.p.v. via brieven.

Daarom vraagt het bestuur ook zo vaak of u uw emailadres wilt doorgeven. En weest u niet bang dat ons kwartaalblad niet meer wordt gedrukt. De meeste leden blijven toch prettiger vinden om te lezen met een blad in de hand!!

 

De sub-groepen worden hieronder kort toegelicht.

 • De sub-werkgroep "redactie kwartaalblad Engelbrecht van Nassau" heeft voldoende leden / auteurs / vrijwilligers,  die samen het kwartaalblad steeds uitbrengen. Natuurlijk vindt de redactie het zeer prettig als een gewoon lid ook iets schrijft voor de andere leden of reageert op de inhoud van het blad. Altijd welkom.  Het bestuurslid Cornelis van Gils is als het ware de brug tussen bestuur en redactie. Hij is zelf ook lid van de redactie en tevens auteur.

     Zie verder pagina Redactie.

   • De Facebook pagina van Engelbrecht van Nassau wordt beheerd door Ingrid Dikhof en Toine van den Broek.

        

   • De website "www.engelbrechtvannassaubreda.nl " wordt beheerd door bestuurslid Marc Cantrijn

        Zie verder pagina Website.

   Het Twitter account van Engelbrecht van Nassau wordt beheerd door Toine van den Broek.