Andere verenigingen

Naast Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau www.engelbrechtvannassaubreda.nl zijn binnen de gemeente Breda ook andere instanties, verenigingen en heemkundekringen actief.

 

Breda
Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom'
secr.: Mortelweg 24, 4847BB Teteringen
E: 
secretariaat@deoranjeboom.nl
I: 
http://www.deoranjeboom.nl

 

Breda
Gilde De Baronie
Gemeenschapshuis Vianden
Viandenlaan 5
4835 EG Breda
T 076-561 51 58
info@gildebaronie.nl
http://www.gildebaronie.nl

 

Breda
Stadsarchief Gemeente Breda
Parade 12, 4811 DZ Breda
E: 
stadsarchief@breda.nl
I: 
http://www.stadsarchief.breda.nl

 

Prinsenbeek
Heemkundekring 'Op de Beek'
secr.: Westrikseweg 26, 4839 AS Breda
T: 076-521 24 05
E: 
hkopdebeek@ziggo.nl
I: 
http://www.hk-opdebeek.nl

 

Teteringen
Heemkundekring Teterings Erfdeel
secr.: Schijfstraat 154, 4847 SP Teteringen
T: 076 - 587 50 92
E: 
secretaristeteringserfdeel@gmail.com
I: 
www.teteringserfdeel.nl

 

Ulvenhout
Heemkundekring Paulus van Daesdonck
secr.: Niek Kools, Vang 9, 4851 VL Ulvenhout
T: 076 - 561 29 69
E: 
paulus@ulvenhout.com
I: 
www.paulus.ulvenhout.com

 

Voor informatie over heemkunde in de regio Breda verwijzen wij u naar

 

Brabants Heem
I: 
http://www.brabantsheem.nl

 

Erfgoed Brabant
E: 
info@erfgoedbrabant.nl
I: http://www.erfgoedbrabant.nl

Dit is de instantie die ons kwartaalblad 'Engelbrecht van Nassau' digitaal heeft opgeslagen in de Brabant Cloud.