Erfgoedvereniging

Engelbrecht van Nassau Breda

1

 

Geschiedenis

 

Onze erfgoedvereniging / heemkundekring is genoemd naar de eerste Heer van Breda, Engelbrecht I van Nassau.

 

Engelbrecht I, graaf van Nassau, geboren omstreeks 1370, huwde op 1 augustus 1403 Johanna van Polanen, vrouwe van Breda, geboren op 10 januari 1392. Het echtpaar hield op 24 augustus 1404 zijn "Blijde incomste" binnen Breda waar het werd gehuldigd als heer en vrouwe van Breda.

Engelbrecht I van Nassau was daarmee de eerste Nassau die heer van Breda werd. Aan dit feit herinnert het monument aan de ingang van het Valkenberg bij de Willemsbrug. 

 

Afsplitsing

In 1948 is 'De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ opgericht. De naam is ontleend aan een Bredase Rederijkerskamer. Het is de eerste vereniging die zich bezig hield met de geschiedenis van Breda. Na vijf jaar is er een afsplitsing gekomen. Dat resulteerde op 3 september 1953 in een nieuwe vereniging en wel: De heemkundige Kring van Breda: De Engelbrecht van Nassau.  Ook die legde zich toe op de geschiedenis van Breda en omstreken.

 

Modernere naamgeving

In 2018 vond de vereniging dat de naam niet meer goed voldeed. Het deed wat ouderwets aan, maar vooral door de onwetendheid van de Bredase politieke partijleden met betrekking tot het woord 'heemkunde' , heeft het bestuur besloten meer de begrijpelijke benaming te kiezen. Daarom werd de naam gewijzigd in "Erfgoedvereniging" Engelbrecht van Nassau.  Ook in de politiek werd die benaming meer bekend door de nieuwe erfgoedwet.

De Erfgoedwet, voluit; Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed, is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van (erfgoed) collecties ( monumenten) van nationaal belang. De wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed ( materieel erfgoed) en ging op 1 juli 2016 in.

 

Toekomst

De beide bovengenoemde verenigingen hebben problemen met het vinden en krijgen van vrijwillligers voor allerlei ( bestuurs-, werkgroep-) taken. Er zijn al benaderingen geweest om in samenwerking de activiteiten ( lees lezingen en excursies) in de praktijk te brengen. En wie weet leidt dat dan weer naar verdere samenvoeging tot een situatie van de beginjaren 1948 e.v. Beide verenigingen hebben hun jubileum in 2023 ( 75 en 70 jaar!!) en zien dat wellicht als een goed moment weer tot één vereniging te komen.  U verneemt er zeker wat van. Volg de nieuwsbrieven.

 

1. Afbeelding:  Ontwerptekening van Bernard van Orley voor een wandtapijt met Engelbrecht I en Johanna van Polanen. Vroeg 16e eeuw. Bron: Wikipedia Commons.