Bestuurssamenstelling

Erfgoedvereniging    Engelbrecht van Nassau Breda

Het bestuur van erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau bestaat uit de volgende vijf leden:

 

* voorzitter             Dhr. M.W.M. Cantrijn / Marc             tel. 06 5476 6754

                                Olympiastraat 50        4818TR 

                                E-mail:  cantrijnmarc@gmail.com

                                Taken:  Algemene zaken, externe vertegenwoordiging, werkgroep activiteiten en website     

* secretaris / vice voorzitter:           Dhr. M. A. C. Panis / Michel              tel. 06 5722 3100

                                Valkenlaar 64               4854GR    Breda

                                E-mail: engelbrechtvannassau@gmail.com  

                                Taak:  secretariaat en bijzondere bijeenkomsten

* penningmeester  Dhr. H. C. M. Tijmensen / Herman   tel. 076 5420 911

                                 Wagemakerspark 30  4818TV   Breda

                                 E-mail: penningmeesterEVN@gmail.com

                                 Taak:  Financiën en ledenadministratie 

* bestuurslid           Dhr. A. Lambers / Albert                       tel. 076 5656 670

                                 Mathenessestraat 148  4834EB     Breda

                                 E-mail: a.lambers@kpnplanet.nl

                                 Taak:  Werkgroep Monumenten en archeologie/ Monarch

* bestuurslid           Vacature Communicatie.

 

 Contact bestuur: engelbrechtvannassau@gmail.com