bestuurssamenstelling:

 

 

 

Het bestuur van onze erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau bestaat uit de volgende vier leden:

* Voorzitter             Dhr. M.W.M. Cantrijn / Marc             tel. 06 5476 6754

                                Olympiastraat 50        4818TR  BREDA 

                                E-mail:    cantrijnmarc@gmail.com 

                                Taak:  Algemene zaken, externe vertegenwoordiging,  werkgroep activiteiten, website     

* secretaris            Dhr. M. A. C. Panis / Michel              tel. 06 5722 3100

                                Valkenlaar 64               4854GR    BREDA

                                E-mail: engelbrechtvnnassau@gmail.com   

                                Taak:  vice voorzitter, secretariaat en bijzondere bijeenkomsten                           

* penningmeester  Dhr. H. C. M. Tijmensen / Herman   tel. 076 5420 911

                                 Wagenmakerspark 30  4818TV   BREDA

                                 E-mail: penningmeesterEVN@gmail.com

                                 Taak:  Financiën en ledenadministratie          

* bestuurslid           Dhr. A. Lambers / Albert                       tel. 076 5656 670

                                 Mathenessestraat 148  4834EB     BREDA

                                 E-mail: a.lambers@kpnplanet.nl

                                 Taak:  Werkgroep Monumenten en archeologie/ Monarch

*bestuurslid:             Vacature.