Werkgroepen

 

 

 

 

 

   werkgroepen

 

1. Logo komt van Midden-BrabantGlas

Algemeen

 

Onze erfgoedvereniging kent een aantal werkgroepen, waarin leden zitten, die interesse hebben in het onderwerp. De werkgroep is redelijk zelfstandig en onderhoudt contact met het bestuur of met andere werkgroepen.

Het contact met het bestuur wordt onderhouden door de voorzitter van de werkgroep, die gelijk bestuurslid is. Zodoende blijft het bestuur op de hoogte van de activiteiten die de werkgroep onderneemt. 

Elke werkgroep komt diverse keren per jaar bijeen om hun acties te bespreken en zaken tot uitvoer te brengen. Een werkgroep kan ook met het bestuur een overleg plannen of andersom.

 

VRIJWILLIGER WORDEN

Elk lid van de vereniging kan zich vrijwillig aanmelden voor een werkgroep. Graag zelfs, want die komen we op diverse terreinen te kort. Meld u aan bij de betreffende voorzitter of het bestuurslid van die werkgroep. Zie pagina 'bestuur'. 

 

De onderstaande werkgroepen  praktiseren de visie en missie van onze vereniging:

 

*  Activiteiten 

    o.l.v. bestuurslid Marc Cantrijn

     zie pagina werkgroep activiteiten

*  Monumenten en archeologie /               

    o.l.v.  bestuurslid  Albert Lambers

    zie pagina werkgroep monarch

* werkgroep Communicatie 

    met drie onderdelen:  o.l.v. bestuurslid 

     * redactie kwartaalblad Engelbrecht van Nassau

     * Facebook-pagina

     * Website: www.engelbrechtvannassaubreda.nl