De index van ons kwartaalblad Engebrecht van Nassau ? 1982 - 2020