Bestuur

Visie en Missie

Visie

In artikel 2 van de statuten staat vermeld onder ‘Doel en Middelen’ wat de vereniging zich ten doel stelt:

 1. Breda en omgeving op elk gebied, dat onder het begrip erfgoed valt, te bestuderen en te onderzoeken;
 2. In brede kring belangstelling te wekken voor eigen stad en streek;
 3. Te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van de stad Breda en haar omgeving.

Het bestuur van onze vereniging staat hier nog steeds voor 100% achter.

 

Missie

De vereniging probeert haar doel te bereiken door ( artikel 3 van de statuten):

 1. Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies;
 2. Samen te werken met instanties en personen, die zouden kunnen helpen het gestelde doel te bereiken;
 3. Het uitgeven of doen uitgeven van geschriften.

De erfgoedvereniging richt zich direct op de leden en daarnaast op niet-leden, zoals:

 1. Bezoekers van de lezingen en andere openbare activiteiten ( denk aan Monumentendagen )
 2. Scholen die aan educatieve projecten meedoen
 3. Lezers van het kwartaalblad Engelbrecht van Nassau
 4. Bezoekers en gebruikers van de website
 5. Vrienden van Facebook