Per 1 januari 2024 zal deze website van  erfgoedvereniging

Engelbrecht van nassau

niet meer worden bijgehouden.

Wij verwijzen u naar de website van de nieuwe fusie vereniging:

www.bredaenommeland.nl 

Foto: Jörgen Janssen.

Welkom op de website van erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau, Breda.

 

Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau werd opgericht op 3 september 1953 en zet zich in voor:

  1. Het bestuderen en onderzoeken van Breda en omgeving, op elk gebied dat onder het begrip erfgoed valt.
  2. Het in brede kring belangstelling wekken voor eigen stad en streek.
  3. Het beijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van de stad Breda en haar omgeving.

De vereniging tracht dit te bereiken door:

  1. Het organiseren van vergaderingen, lezingen en excursies.
  2. Het uitgeven of doen uitgeven van geschriften.
  3. Het opzetten van werkgroepen voor het behoud en de besturdering van ons cultuurhistorisch erfgoed.
  4. Het samenwerken met personen en instanties , die kunnen helpen de gestelde doelen te bereiken.

Mocht u lid willen worden van onze vereniging of in contact komen met ons, dan kan dat via onderstaande knop: 

wij wensen u veel leesplezier en zien uw reacties met belangstelling tegemoet. 

Het bestuur van erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau. 

e-mail:  engelbrechtvannassau@gmail.com 

 

 

Website is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2023.

 

Bericht van het bestuur van erfgoedvereniging engelbrecht van nassau.

dd 24 februari 2022.

 

Op 22 februari 2022 is ons bestuurslid Kees de Jong op 74-jarige leeftijd overleden.   

We denken op de allereerste plaats aan zijn vrouw Lies, aan zijn kinderen en kleinkinderen, die zo onverwacht hun echtgenoot, vader, schoonvader en opa moeten missen.

Kees was vele jaren een uitermate actief bestuurslid, belast met de portefeuille “communicatie”.  Als oud – onderwijzer en adjunct directeur van een basisschool in Breda, wist hij wat vertellen was.  Als ras Bredanaar was hij trots op ons erfgoed.  Kees was een zeer actief schrijver in ons kwartaalblad.  Hij verzorgde o.a. de serie “Kunst op straat” en de “Kroniek van Breda”,  die hij met veel aandacht en liefde voor zijn stad samenstelde.  

Hij fietste en wandelde door zijn stad om “bij te blijven”,  te kijken wat er gebeurde en erover te vertellen en te schrijven, het vast te leggen . Het afgelopen jaar introduceerde hij deze spiksplinternieuwe website van onze vereniging .

Hij verbond het bestuur van onze vereniging met de redactie van ons kwartaalblad.  Met trots kon hij steeds een nieuwe editie van ons blad presenteren. Hij zorgde er voor, dat ons blad bij diverse boekhandels in de stad ter verkoop kon worden aangeboden.  

Hij zat nog boordevol ideeën voor artikelen, had volop  plannen om nieuwe auteurs te benaderen,  fantaseerde hardop over nieuwe of speciale edities, over de samenwerking met onze collega vereniging De Oranjeboom .

 

Op 1 maart hebben we tijdens een drukbezochte crematieplechtigheid afscheid genomen van Kees.  We zijn zeer dankbaar voor het vele werk dat Kees heeft verricht voor onze vereniging.

 

 

Het bestuur van de erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau,

 

Albert Lambers

Herman Tijmensen,

Michel Panis

Marc Cantrijn

De inhoud van de website ziet er als volgt uit: zie  ook bovenaan deze pagina.