Lezing 18 NOVEMBER 2022

Datum: VRIJDAG 18 november 2022

Tijd: 19.30 - 22.00 uur 

(zaal open: 19.00 uur)

 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC  BREDA

 

DE BREDASE ARCHITECT

frans oomes.

 

Presentatie: Bas van der Horst,  architect en kleinzoon van Frans Oomes.

 

GRATIS ENTREE voor leden van De Oranjeboom en EvN.

 

Niet leden betalen vooraf  € 5,00,

door overmaking op rek nr:  NL83 INGB 000 11 28 188 

tnv Geschied- en Oudheidkundige Kring       ‘De Oranjeboom’ te Breda   ovv Frans Oomes

 

Toelichting:

Aan de hand van onderzoek uit het eigen archief van Frans Oomes, en uit beeldmateriaal uit het stadsarchief, zullen een viertal Bredase gebouwen besproken worden. Deze gebouwen waar Bredaas architect Frans Oomes zich heeft toegelegd op restauratie, zijn voor velen herkenbaar voor Breda. Deze projecten hebben historisch gezien een andere functie gekregen of hebben inmiddels een iets andere hoedanigheid gekregen en tonen hoe de stad Breda steeds in verandering blijft.

Het Begijnhof is een belangrijk stukje historie in het centrum van Breda. Een eerste blik geeft weinig zichtbaarheid over de veranderingen die mettertijd zijn uitgevoerd. Uitvoerig historisch onderzoek is reeds uitgevoerd door John Veerman. Illustratief wordt deze geschiedenis beknopt toegelicht en wordt gekeken wat er is gewijzigd ten tijde van de renovatie in 1980. Ook ‘de Lange Stallen’ kennen een belangrijke verweving met de geschiedenis van de stad. De functie van dit van oorsprong militaire stalcomplex is in de jaren ’80 gewijzigd tot een gebouw waarin sindsdien gewoond is. De stallen en hooizolders zijn verworden tot kwalitatieve woningen voor een- en tweepersoons wooneenheden. Aan de hand van beeldmateriaal wordt zichtbaar gemaakt welke wijzigingen zijn gedaan om dit bewerkstelligen.

Een andere functiewijziging heeft de sloop van een ander stukje monumentaal Breda behouden. De Pelmolen en aangrenzende monumentale woningen en IJsfabriek “De Noordpool” gaan historisch gezien terug tot de 17e eeuw. In 1980 is dit gebouwcomplex in delen gerenoveerd. Later is dit gebouw gedeeltelijk getransformeerd en huisvest deze weer andere functies. Het Grand Theater kent qua recente functiewijzigingen een wellicht nog weerbarstigere geschiedenis. In de lezing wordt dit kort benoemd, waarbij specifiek ingegaan wordt op de wijziging van het oorspronkelijke theater naar bioscoop aan de hand van beschikbaar beeldmateriaal. Voor deze transformatie heeft Frans Oomes toentertijd de Bredase Architectuur Prijs gewonnen in 1985.

Bas van der Horst is als architect werkzaam in Breda.  Hij is tevens kleinzoon van Frans Oomes.

 

Nieuws: Agenda en Mededelingen

 

november 2022

 

Kwartaalblad 2022 / 4 zal in november bij de leden worden bezorgd. 

 

 

Noteer de komende activiteiten vast in uw agenda:

 

Volgende lezing:   Vrijdag 18 november 2022

Ontmoetingscentrum de Vlieren, Mgr Nolensplein 1, Breda.  Aanvang: 19.30 uur.

Onderwerp: De Bredase architect Frans Oomes specialiseerde zich in restauratie en werkte vorige eeuw in Breda onder meer aan de restauratie van het Grand theater en het Begijnhof. In de lezing zullen enkele van zijn projecten worden toegelicht tegen het licht van een steeds veranderende stad. Dit zal worden gedaan door Bredaas architect Bas van der Horst, de kleinzoon van Frans Oomes.

 

 

 

Mocht uw mailadres nog niet bij ons secretariaat bekend zijn, dan verzoeken wij u nogmaals dit zo spoedig mogelijk in orde te maken., zodat we de aankondiging naar u toe kunnen mailen. ( engelbrechtvannassau@gmail.com )


OPROEP:

Nog steeds vrijwilligers gezocht, die meehelpen met het bijhouden / beheren van:

= de nieuwe website

= onze facebook-pagina

= hulp bij verkoop kwartaalbladen

= nieuw redactielid

Hebt u wat tijd in de week, meldt u dan aan : engelbrechtvannassau@gmail.com 

We kunnen dan snel contact met u op.