Lezing 4 oktober 2022

Datum: DINSDAG 4 oktober 2022

Tijd: 19.30 - 22.00 uur 

(zaal open: 19.00 uur)

 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC  BREDA

 

Drie rampen in en rond Breda.

De stadsbrand van 1534,

Atoombunkers tijdens de Koude Oorlog

De brand bij Chemie-Pack (2011)

 

Presentatie: Frans Gooskens, Pieter Stallen, Noud Bruinincx, Henk Jans.

 

GRATIS ENTREE voor leden van

De Oranjeboom en EvN.

 

Niet leden betalen vooraf  € 5,00,

door overmaking op rek nr:

tnv Geschied- en Oudheidkundige Kring       ‘De Oranjeboom’ te Breda   ovv RAMPEN

 

Toelichting:

De lezingen van deze avond worden georganiseerd in het kader van de maand (oktober) van de geschiedenis.

Dit jaar is het thema: Wat een ramp!  

Het stadsarchief is ook betrokken bij deze lezing.

Een drietal rampen en bijna-rampen uit het verre en nabije verleden worden door de navolgende  vier sprekers besproken.

 

  • Frans Gooskens. De Bredase stadsbrand van 1534 vernietigt de binnenstad.
  • Pieter Stallen. Stalen deuren naar het verleden. Atoombunkers en BB
  • Noud Bruinincx. De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk januari 2011 en de aanpak van de brandweer
  • Henk Jans. De gevolgen voor mens en milieu van de brand bij Chemie-Pack

 

De eerste twee lezingen over de stadsbrand van 1534 en de atoombunkers zijn gebaseerd op historisch onderzoek.

De stadsbrand van juli 1534 vernietigde de gehele binnenstad, behalve het gedeelte dat in 1490 al was vernietigd en in steen was herbouwd.

Na de pauze komt de brand bij Chemie-Pack van 5 januari 2011 aan bod. Dit bedrijf verpakte en mengde chemicaliën in opdracht van andere bedrijven en was gevestigd op het industrieterrein van Moerdijk. De brand wordt gezien als een van de meest complexe branden in Nederland. Omdat deze ramp zo recent is hebben wij ervoor gekozen om twee nauw bij de brand betrokken professionals aan het woord te laten. Noud-Bruinincx was leider van het brandweercommando ter plekke. Henk Jans adviseerde het crisisteam over de gezondheidsaspecten van de vrijgekomen chemische stoffen.

Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen. Want van rampen kan en moet veel geleerd worden.

 

 

 

Nieuws: Agenda en Mededelingen

 

augustus 2022

 

Kwartaalblad 2022 / 3 zal in augustus bij de leden worden bezorgd. 

 

 

Noteer de komende activiteiten vast in uw agenda:

Op zaterdag 24 september 2022 zal de jaarlijkse excursie worden georganiseerd.

Onderwerp: De Nassaus en Den Bosch.

Onze leden zijn inmiddels hierover geinformeerd.

 

 

Volgende lezing:   Vrijdag 18 november 2022

Ontmoetingscentrum de Vlieren, Mgr Nolensplein 1, Breda.  Aanvang: 19.30 uur.

Onderwerp: De Bredase architect Frans Oomes specialiseerde zich in restauratie en werkte vorige eeuw in Breda onder meer aan de restauratie van het Grand theater en het Begijnhof. In de lezing zullen enkele van zijn projecten worden toegelicht tegen het licht van een steeds veranderende stad. Dit zal worden gedaan door Bredaas architect Bas van der Horst, de kleinzoon van Frans Oomes.

 

 

 

Mocht uw mailadres nog niet bij ons secretariaat bekend zijn, dan verzoeken wij u nogmaals dit zo spoedig mogelijk in orde te maken., zodat we de aankondiging naar u toe kunnen mailen. ( engelbrechtvannassau@gmail.com )


OPROEP:

Nog steeds vrijwilligers gezocht, die meehelpen met het bijhouden / beheren van:

= de nieuwe website

= onze facebook-pagina

= hulp bij verkoop kwartaalbladen

= nieuw redactielid

Hebt u wat tijd in de week, meldt u dan aan : engelbrechtvannassau@gmail.com 

We kunnen dan snel contact met u op.