lezing  14 juni 2022 .

Datum: DINSDAG 14 juni 2022

Tijd: 19.30 - 22.00 uur  (zaal open: 19.00 uur)

 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren,  Mgr. Nolensplein 1,  4812 JC  BREDA

 

geschiedenis en huidige ontwikkelingen

van de wijk   ' Heuvel'.  

 

Presentatie: Marc Berends

 

GRATIS ENTREE voor leden van

De Oranjeboom en EvN.

 

Niet leden betalen vooraf  € 5,00,

door overmaking op rek nr:

tnv Geschied- en Oudheidkundige Kring       ‘De Oranjeboom’ te Breda   ovv HEUVEL

 

Toelichting:

Ons land veranderde tussen 1945 en 1965 ingrijpend. Steden en dorpen herrezen uit het puin van de Tweede Wereldoorlog dankzij krachtige samenwerking en een sterke centrale sturing.  In ruimtelijk, economisch en in sociaal-maatschappelijk opzicht veranderde ons land ingrijpend.

 

De Wederopbouw is één van de prioriteiten in de rijkserfgoednota. In 2011 heeft het rijk dertig wederopbouwgebieden geselecteerd, die gezamenlijk een goed beeld geven hoe er gedacht, gebouwd en ingericht werd. De wijk Heuvel is één van deze gebieden.

 

De wijk Heuvel is als eerste naoorlogse wijk in Breda gebouwd en bestaat uit een traditionalistisch en een functionalistisch deel. De ruimtelijke kwaliteit van zowel de inrichting van de openbare ruimte als de architectonische uitwerking zijn hoog.

 

De maatschappelijke en sociaal- economische veranderingen maakt het eind vorige eeuw noodzakelijk om de wijk Heuvel te herontwikkelen. De cultuurhistorische waarden zijn vanaf het begin onderdeel van de keuzes hoe deze transformatie moet worden opgepakt. Met de plannen voor vervangende nieuwbouw van de Peutzflats in het oostelijke deel van de wijk komt een einde aan de herontwikkeling van Heuvel.

 

Marc Berends van de gemeente Breda neemt u mee door de geschiedenis van de wijk Heuvel, waarom het een cultuurhistorisch belangrijke wijk is en hoe hiermee in de planontwikkeling is omgegaan.

 

Nieuws: Agenda en Mededelingen

Noteer de komende activiteiten vast in uw agenda:

Op zaterdag 24 september 2022 zal de jaarlijkse excursie worden georganiseerd.

Onderwerp: De Nassaus en Den Bosch.

We zullen onze leden op korte termijn nader informeren.

 

Volgende lezing:   Dinsdag 4 oktober 2022

Ontmoetingscentrum de Vlieren, Mgr Nolensplein 1, Breda.

Onderwerp: Deze lezing staat in het teken van de maand van de geschiedenis. Frans Gooskens zal samen met enkele collega’s aandacht schenken aan de rampen die Breda hebben getroffen. De nadruk zal liggen op grote branden en de brandweer.

 

20 Mei 2022

 

Kwartaalbald 2022 / 2 zal binnenkort bij de leden worden bezorgd. 

 

 

Mocht uw mailadres nog niet bij ons secretariaat bekend zijn, dan verzoeken wij u nogmaals dit zo spoedig mogelijk in orde te maken., zodat we de aankondiging naar u toe kunnen mailen. ( engelbrechtvannassau@gmail.com )


OPROEP:

Nog steeds vrijwilligers gezocht, die meehelpen met het bijhouden / beheren van:

= de nieuwe website

= onze facebook-pagina

= hulp bij verkoop kwartaalbladen

= nieuw redactielid

Hebt u wat tijd in de week, meldt u dan aan : engelbrechtvannassau@gmail.com 

We kunnen dan snel contact met u op.